4 Mart 2013 Pazartesi

Akran Zorbalığı

AKRAN ZORBALIĞI NEDİR?                   
                            Akran zorbalığı, bir ya da birden çok öğrencinin kendilerinden daha güçsüz öğrencileri kasıtlı ve sürekli olarak rahatsız etmesiyle sonuçlanan ve kurbanın kendisini koruyamayacak durumda olduğu bir saldırganlık türüdür. Akran zorbalığı, tekme atma, tokat vurma, itme, çekme gibi fiziksel, sataşma, alay etme, dalga geçme, kızdırma, hoşa gitmeyen isim takma, küçük düşürücü sözler söyleme gibi sözel, dedikodu ve 
söylenti çıkarıp yayma, arkadaş grubundan dışlayarak yalnızlığa terk etme gibi dolaylı ya da para veya diğer eşyalarını zorla alma, almakla tehdit etme, eşyalarına zarar verme gibi davranışsal olarak ortaya çıkabilir. Ayrıca son zamanlarda siber zorbalık denilen "Bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanarak kişileri sürekli rahatsız etme, alay etme, küçük düşürücü sözlerle kişilerin hayatını zorlaştırma, fotoğraflarını izinsiz kullanma, sahte isimle sosyal paylaşım sitelerine üye olma, kişiler hakkında dedikodu yayma gibi pek çok yolla gerçekleştirilen ve sosyal iletişimi zorlaştıran zorbalık türü de vardır.

ZORBALIĞIN ORTAYA ÇIKIŞ BİÇİMLERİ
Zorba öğrencilerin eylemleri farklı biçimlerde ortaya çıkabilir. Bunlardan bazıları şöyle
sıralanabilir.
* Tekme yada tokat atma
*İtme, çekme ve dürtme
*Korkutma
*Dalga geçme, alay etme, kızdırma, sözel sataşma, tacizde bulunma
*Kötü isim(ler) takma
*Kurbana ya da ailesine hakaret etme, küçük düşürme
*Kurban hakkında yalan-yanlış söylentiler çıkarma ve yayma
*Kurban hakkında çeşitli yerlere çirkin sözler yazma
*Kurbanı kasıtlı olarak grup dışında tutup yalnızlığa itme, etkinliklere katmama
*Kasıtlı olarak eşyalarına zarar verme
*Kurbana zihinsel olarak geri olduğunu söyleyerek kendisini kötü hissetmesine
sebep olmaZORBALIĞIN AYIRT EDİCİ ÖZELLİKLERİ
Zorbalık konusundaki çalışmalar incelendiğinde, aşağıda belirtilen ayırt edici
özelliklerden söz edilebilir.
*Zorbalık bilinçli ve istençli olarak yapılan ve kurbana fiziksel, zihinsel, sosyal
yada psikolojik zarar verme amacı güden söz ve eylemlerdir.
*Zorbalığın belli bir süre tekrarlama özelliği vardır. Zorbaca davranışlara uğrayan kurbanın kendini koruyamayacak ve savunamayacak durumda olması söz konusudur.
*Zorbalar eylemlerini bireysel yada grupla yapabildiği gibi, kurbanlar da bu
eylemlerden bireysel yada grup olarak zarar görebilmektedirler.
*Zorbalar, bu tür eylemlerden dolayı genellikle kendilerine bazı menfaatler
sağlamaktadırlar.
*Zorbalar, kurban yada kurbanların acı çekmesinden genellikle haz duymaktadırlar.

Zorbalık içeren bir davranış görür veya duyarsanız, hem sözlü hem de yazılı olarak rapor edin.
Herhangi bir zorbalık şiddet ya da şiddet tehdidi içeriyorsa, bu bir suçtur. 

Hiç yorum yok:

Yorum Gönderme