11 Aralık 2013 Çarşamba

2014 ÖSYS ADAY EL REHBERİ

         Sınav başvuru tarihleri belli oldu.ÖSYM'nin hazırladığı Aday el rehberlerinde tüm bilgilere rahatlıkla ulaşabilirsiniz.

YGS Başvuru Tarihleri

02-15 OCAK 2014
Değişen Yönetmelik


DEĞİŞEN YÖNETMELİK
(07.09.2013 tarih 28758 sayılı Resmi Gazete)

1-Öğrenci Başarısının değerlendirmesi puan üzerinden yapılacak.

PUANLAR VE DERECELER ŞÖYLE:
85.00-100.00
Pekiyi
70.00-84.99
İyi
60.00-69.99
Orta
50.00-59.99
Geçer
0-49.99
Geçmez

2-Öğrencinin ders yılı sonunda başarılı sayılabilmesi için;
a)Tüm derslerden 1.ve 2.dönem aldığı puanların aritmetik ortalaması en az 50 olmalı;
b)1.dönem puan ne olursa olsun 2.dönem puanı en az 70 olmalıdır.

3-Başarısız dersi olan öğrencilerin yıl sonu başarı puanı en az 50 olması durumunda doğrudan sınıfını geçer.

4-Yıl sonu başarı puanı ile başarılı sayılamayacak derslerden başarısız olanlar(Dil ve Anlatım,Ermeni Dili ve Anlatım)sorumlu geçerler.

5-Sorumlu dersler için senede 2 kez(Kasım-Nisan)sorumluluk sınavı yapılır.Sorumluluğun kalkması için,o dersin sorumluluk sınavında başarılı olması gerekir.

6-Sorumluluk sınavları,yabancı diller hariç,yazılı olur.Yabancı dillerin sorumluluk sınavı yazılı ve sözlü yapılır.


7-Doğrudan sınıfı geçemeyen öğrenci,en fazla 3 başarısız dersten  sorumlu geçebilir;ancak alt sınıflar dahil toplam 6 dersten sorumlu olabilir,6 dersten fazla başarısız dersi olan öğrenci sınıf tekrarı yapar.

8-Sınıf tekrarı orta öğrenim süresince en fazla 1 defa yapılır.2 kez sınıf tekrarı yapan öğrenci Açık öğretim lisesi veya Mesleki Açık Öğretim lisesine gider.

9-Öğrenci okula devam etmek zorundadır.Veliler,öğrencilerin okula devamını sağlamakla yükümlüdürler.

10-Özürsüz olarak art arda 2 gün ve daha fazla okula gelmeyene disiplin işlemi uygulanır.

11-Devamsızlık süresi özürsüz 10 gün,toplamda 45 gündür.45 devamsızlığı aşan öğrenciler ders puanları ne olursa olsun başarısız sayılır ve sınıf tekrarı yapmaları gerekir.

12-Öğrencinin devamsızlığına ilişkin özür belgesi,velinin yazılı beyanı,özrü takip eden en geç 5 iş günü içinde okul yönetimine verilmeli.

13-Derse geç gelen öğrenci,geç gelmiş kabul edilir, 4 defa geç gelen öğrenci 1 gün,2 defa geç gelen ise yarım gün devamsızlıktan sayılır.

14-Günlük toplam ders saatinin yarısından fazla derse gelmeyenlerin  devamsızlığı 1 gün,diğer devamsızlık yarım gün sayılır.


4 Mart 2013 Pazartesi

Üniversite Girişte Neler Değişti?

ÜNİVERSİTE GİRİŞTE YGS/LYS-2013'te 2012'ye GÖRE NE DEĞİŞTİ?YGS'YE GİRECEK OLAN ADAYLARIN BİR GÖZ ATMASINI ÖNERİRİM.

http://www.turkpdristanbul.com/adaylar-ygs-2013e-nasil-basvuracak-ygslys-2013te-2012ye-gore-ne-degisti-adaylari-ygs-2013-ve-lys-2013te-neler-bekliyor/

Ygs'de Sorulacak Dİn Soruları

               
 2013 YGS'de sorulacak Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi soruları ile ilgili ÖSYM tarafından yapılan  açıklama.


http://www.osym.gov.tr/belge/1-14949/2013-ygsde-din-kulturu-ve-ahlak-bilgisi-sorularinin-yer-.htmlYaparak Yaşayarak Öğren-ME

Bir öğretmen derste öğrencilerine zorbalık hakkında bilgi veriyordu ve onlara küçük bir egzersiz yaptırdı. Öğrencilerden bir parça kağıt almalarını ve yırtmamaya özen gösterek kağıdı buruşturmalarını istedi. Sonra da kağıdı açmalarını, düzleştirmelerini,kağıdın ne halde olduğuna bakmalarını ve özür dilemelerini söyledi. Şimdi özür
dileseler bile kağıdın eski haline dönemeyeceğini yara izlerinin hep kalacağını belirtti. Düzeltmeye
ne kadar uğraşsalar da o yara izleri hiçbir zaman yok olmayacak.Aynısı bir çocuk zorbalığa
uğradığında da oluyor, özür dileyebilirsiniz ama o yara izleri karşınızdakinde herzaman var olacak
ve asla silinmeyecek.

Akran Zorbalığı

AKRAN ZORBALIĞI NEDİR?                   
                            Akran zorbalığı, bir ya da birden çok öğrencinin kendilerinden daha güçsüz öğrencileri kasıtlı ve sürekli olarak rahatsız etmesiyle sonuçlanan ve kurbanın kendisini koruyamayacak durumda olduğu bir saldırganlık türüdür. Akran zorbalığı, tekme atma, tokat vurma, itme, çekme gibi fiziksel, sataşma, alay etme, dalga geçme, kızdırma, hoşa gitmeyen isim takma, küçük düşürücü sözler söyleme gibi sözel, dedikodu ve 
söylenti çıkarıp yayma, arkadaş grubundan dışlayarak yalnızlığa terk etme gibi dolaylı ya da para veya diğer eşyalarını zorla alma, almakla tehdit etme, eşyalarına zarar verme gibi davranışsal olarak ortaya çıkabilir. Ayrıca son zamanlarda siber zorbalık denilen "Bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanarak kişileri sürekli rahatsız etme, alay etme, küçük düşürücü sözlerle kişilerin hayatını zorlaştırma, fotoğraflarını izinsiz kullanma, sahte isimle sosyal paylaşım sitelerine üye olma, kişiler hakkında dedikodu yayma gibi pek çok yolla gerçekleştirilen ve sosyal iletişimi zorlaştıran zorbalık türü de vardır.

ZORBALIĞIN ORTAYA ÇIKIŞ BİÇİMLERİ
Zorba öğrencilerin eylemleri farklı biçimlerde ortaya çıkabilir. Bunlardan bazıları şöyle
sıralanabilir.
* Tekme yada tokat atma
*İtme, çekme ve dürtme
*Korkutma
*Dalga geçme, alay etme, kızdırma, sözel sataşma, tacizde bulunma
*Kötü isim(ler) takma
*Kurbana ya da ailesine hakaret etme, küçük düşürme
*Kurban hakkında yalan-yanlış söylentiler çıkarma ve yayma
*Kurban hakkında çeşitli yerlere çirkin sözler yazma
*Kurbanı kasıtlı olarak grup dışında tutup yalnızlığa itme, etkinliklere katmama
*Kasıtlı olarak eşyalarına zarar verme
*Kurbana zihinsel olarak geri olduğunu söyleyerek kendisini kötü hissetmesine
sebep olmaZORBALIĞIN AYIRT EDİCİ ÖZELLİKLERİ
Zorbalık konusundaki çalışmalar incelendiğinde, aşağıda belirtilen ayırt edici
özelliklerden söz edilebilir.
*Zorbalık bilinçli ve istençli olarak yapılan ve kurbana fiziksel, zihinsel, sosyal
yada psikolojik zarar verme amacı güden söz ve eylemlerdir.
*Zorbalığın belli bir süre tekrarlama özelliği vardır. Zorbaca davranışlara uğrayan kurbanın kendini koruyamayacak ve savunamayacak durumda olması söz konusudur.
*Zorbalar eylemlerini bireysel yada grupla yapabildiği gibi, kurbanlar da bu
eylemlerden bireysel yada grup olarak zarar görebilmektedirler.
*Zorbalar, bu tür eylemlerden dolayı genellikle kendilerine bazı menfaatler
sağlamaktadırlar.
*Zorbalar, kurban yada kurbanların acı çekmesinden genellikle haz duymaktadırlar.

Zorbalık içeren bir davranış görür veya duyarsanız, hem sözlü hem de yazılı olarak rapor edin.
Herhangi bir zorbalık şiddet ya da şiddet tehdidi içeriyorsa, bu bir suçtur. 

Biraz Düşünmeli....''Özür dilerim'' demek bir önerme.

 ''Bir daha yapmam'' demek bir söz. 

'' Sana kendimi nasıl affettirebilirim?'' demek ise bir 

sorumluluktur.

     Sorumluluklarımızı bilmek problemleri çözmede sözden daha önemlidir!!!!