11 Aralık 2013 Çarşamba

Değişen Yönetmelik


DEĞİŞEN YÖNETMELİK
(07.09.2013 tarih 28758 sayılı Resmi Gazete)

1-Öğrenci Başarısının değerlendirmesi puan üzerinden yapılacak.

PUANLAR VE DERECELER ŞÖYLE:
85.00-100.00
Pekiyi
70.00-84.99
İyi
60.00-69.99
Orta
50.00-59.99
Geçer
0-49.99
Geçmez

2-Öğrencinin ders yılı sonunda başarılı sayılabilmesi için;
a)Tüm derslerden 1.ve 2.dönem aldığı puanların aritmetik ortalaması en az 50 olmalı;
b)1.dönem puan ne olursa olsun 2.dönem puanı en az 70 olmalıdır.

3-Başarısız dersi olan öğrencilerin yıl sonu başarı puanı en az 50 olması durumunda doğrudan sınıfını geçer.

4-Yıl sonu başarı puanı ile başarılı sayılamayacak derslerden başarısız olanlar(Dil ve Anlatım,Ermeni Dili ve Anlatım)sorumlu geçerler.

5-Sorumlu dersler için senede 2 kez(Kasım-Nisan)sorumluluk sınavı yapılır.Sorumluluğun kalkması için,o dersin sorumluluk sınavında başarılı olması gerekir.

6-Sorumluluk sınavları,yabancı diller hariç,yazılı olur.Yabancı dillerin sorumluluk sınavı yazılı ve sözlü yapılır.


7-Doğrudan sınıfı geçemeyen öğrenci,en fazla 3 başarısız dersten  sorumlu geçebilir;ancak alt sınıflar dahil toplam 6 dersten sorumlu olabilir,6 dersten fazla başarısız dersi olan öğrenci sınıf tekrarı yapar.

8-Sınıf tekrarı orta öğrenim süresince en fazla 1 defa yapılır.2 kez sınıf tekrarı yapan öğrenci Açık öğretim lisesi veya Mesleki Açık Öğretim lisesine gider.

9-Öğrenci okula devam etmek zorundadır.Veliler,öğrencilerin okula devamını sağlamakla yükümlüdürler.

10-Özürsüz olarak art arda 2 gün ve daha fazla okula gelmeyene disiplin işlemi uygulanır.

11-Devamsızlık süresi özürsüz 10 gün,toplamda 45 gündür.45 devamsızlığı aşan öğrenciler ders puanları ne olursa olsun başarısız sayılır ve sınıf tekrarı yapmaları gerekir.

12-Öğrencinin devamsızlığına ilişkin özür belgesi,velinin yazılı beyanı,özrü takip eden en geç 5 iş günü içinde okul yönetimine verilmeli.

13-Derse geç gelen öğrenci,geç gelmiş kabul edilir, 4 defa geç gelen öğrenci 1 gün,2 defa geç gelen ise yarım gün devamsızlıktan sayılır.

14-Günlük toplam ders saatinin yarısından fazla derse gelmeyenlerin  devamsızlığı 1 gün,diğer devamsızlık yarım gün sayılır.


Hiç yorum yok:

Yorum Gönderme